Trykk HER for Ordenens historie.

Losje St. Olav XXVII Drøbak sin historie.

Ideen om å stifte en Losje i Drøbak ble unnfanget under Rikstinget i Drammen 2002.

Broder Leif Aker, som da var Jarl i Losje St. Olav VII, Moss, og bosatt i Drøbak, hadde reist fra Drøbak til Moss for å delta på møter i Losje St. Olav VII, Moss i over 10 år, tok opp spørsmålet om å stifte en ny Losje i Drøbak. Denne ideen ble det enighet om å arbeides videre med.

Den 24. Mars 2007 ble Losje St. Olav XXVII av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors Drøbak, høytidelig stiftet på Oscarsborg Festning ved ledelse av Riksdrott Ole Jørgen Andresen og hans rikshird.

De nye embedsmennene i Losje St. Olav XXVII ble installert og var som følger:

Drott Svein Gaarder Jarl  Øivind Thoresen
Lendermann Thor Arne Samuelsen Kansler  Tor Frode Bråthen
Skattemester Håkon Isdahl Skald  Sander Thorstensen
1. Skutilsvein Kjell Eskelund 2. Skutilsvein  Fredrik Kjøniksen
Indre losjevakt Kjell Evensen Ytre losjevakt  Martin Liavåg


Losje XXVII første hird.jpgLosje St. Olav XXVII av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors hadde på sin stiftelsesdag, 30 entusiastiske Brødre. 
Stiftelsen ble avsluttet med en minnerik bankett der Brødrene med ledsagere deltok. 


01.april 2017, avholdt Losje St. Olav XXVII Drøbak sitt 10 årsjubileum på Oscarsborg festning.
Dette ble også en minnerik feiring der over 150 brødre og ledsagere deltok på banketten.

Losjen har siden stiftelsen hatt tilhold på Heer Grendehus hvor det avholdes 2 møter i måneden.  Losjen har i dag 64 medlemmer.