Losje St. Olav XXVII, Drøbak ble stiftet 24.mars 2007 og er en voksende losje.
Vi er den "yngste" Losjen i Ordenen Riddere av det Hvite Kors og består av 64 Brødre med et aldersspenn fra 27 til 84 år.

Vi avholder våre møter på Heer Grendehus annen hver torsdag i losjeåret som strekker seg fra september til mai.
Møtene i Ridderhalen avsluttes med et felles Brodermåltid og hyggelig sosialt samvær. 


I tillegg til Losjemøter to ganger i måneden er det også lagt opp til studier og veiledning i de forskjellige Gradene som er i RHK. Her vil Brødrene kunne studere de temaer som hver Grad innehar.

Losjens formål er å utvikle et godt samhold, vennskap og å fremme opplysning og god moral. Gjennom å medvirke til at Brødrene i tanker, tale og handlinger innad i Ordenen, og utad overfor våre medmennesker, bidrar til å styrke de grunnleggende holdninger i samfunnet.

RHK er en lukket og esoterisk orden; hvorfor?
I en esoterisk Orden utvikles vi som mennesker ved at det pedagogiske innholdet (Ordenens lære) gradvis åpenbares for oss. Mye av innholdet ville ha hatt mindre verdi rent pedagogisk om vi kjente til det på forhånd.